Eisen aan bomen

De Floriade is de showcase van onder meer de boomkwekerij. Het betekent dat de bomen die worden geplant aan hoge kwaliteitseisen voldoen. Ga jij jouw bomen inzenden? Dan gelden de Kwaliteitsnormen en omschrijvingen van boomkwekerijproducten. Je mag bomen inzenden in container, met draadkluit en – bij Populus, Salix en Ulmus - ook met naakte wortel.

Er is daarnaast een aantal aanvullende eisen die gelden voor bomen die op de Floriade gaan groeien.

 • Ze moeten de laatste twee jaar aantoonbaar gekweekt zijn op maximaal 250 km afstand van Almere
 • Ze moeten vrij zijn van aantastingen als Xylella, Phytophthora en quarataine-organismen die zijn te vinden op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 • Meerstammige bomen bestaan altijd uit één plant: gebundelde planten vormen samen geen meerstammige boom;
 • Meerstammige bomen hebben minimaal 3 stammen;
 • Bij het maken van kluiten mag geen acrylgaas of machinegaas worden gebruikt, maar moet 100% jute worden gebruikt;
 • Er mogen geen wortelonkruiden in de wortelkluit aanwezig zijn;
 • Aan iedere boom of heesters moet een label worden bevestigd waarop de naam van de botanische naam (incl. cultivar indien van toepassing) van de plant staat. Zie ook het tabblad etikettering;
 • Als je bomen met naakte wortel levert, dan geldt dat je zelfverantwoordelijk bent voor het voorkomen van het uitdrogen van wortels. Inpakken van wortels in ondoorzichtig plastic is een mogelijkheid;
 • Ulmus mag, met uitzondering van Ulmus glabra cv’s, niet op Ulmus glabra veredeld zijn, zie verder de lijst die is opgenomen in de Kwaliteitsnormen en omschrijvingen van boomkwekerijproducten
 • Bomen in container moeten in die container minimaal 6 maanden voor levering gegroeid hebben;
 • Veel bomen worden gekeurd op de kwekerij voordat ze worden geselecteerd. Medewerkers van de Floriade wordt de weg gewezen en zij worden geholpen bij hun werk.
 • De labels die de Floriade-organisatie aan de bomen bevestigt, mag je niet verwijderen. Indien ze losraken van de boom, meld je dat direct.

Hoe kiezen we de in te zenden bomen?

Als je op een boom inschrijft en als je voldoet aan de eisen, dan komen we de boom in veel gevallen labelen met een Floriade-label. Na afroep maak je de boom gereed voor het ophalen door de Floriade-medewerkers.

Het is mogelijk dat meer kwekers dezelfde boom willen inzenden. Als de bomen de gewenste maat hebben en voldoen aan de kwaliteitseisen, dan krijgt de kweker die gecertificeerd is volgens Groenkeur de voorkeur.